Umeåenheten som är belägen i centrala Umeå, Skolgatan 35 har utökat sin verksamhet och kan nu erbjuda

Terapisamtal för barn, ungdomar, vuxna och par

I över 10 års tid har vi, Berit Printz och Anna-Rosa Perris varit anställda på Barn och Ungdomspsykiatriska kliniken i Umeå. Där har vi parallellt med traditionellt barn och ungdomspsykiatriskt arbete haft terapeutiska samtal med föräldrar enskilt eller som par. Vi har även under flera år både i Umeå och i Stockholm varit verksamma vid Svenska Institutet för Kognitivpsykoterapi och där träffat vuxna som sökt för egenterapi eller för parterapi. Vi finns båda med på psykoterapienhetens lista över legitimerade psykoterapeuter som har vårdavtal med landstinget samt den lista över psykoterapeuter psykologstuderanden kan gå hos under sin egenterapiutbildning. Hjördis Perris har träffat vuxna och par i terapeutiska samtal sedan 1970 talet.

Skräddar sydda föreläsningar och utbildningar avseende

Vi har sedan ett antal år skräddar sytt olika föreläsningar och utbildningar utifrån beställarens önskemål. Nedan följer några exempel:

- Målinriktade samtal utifrån Sokratisk samtalsmetodik
- Utbildningar för personal som önskar fördjupa sina kunskaper i samtalsmetodik och/eller handledning
- Föräldrautbildning utifrån barns känslomässiga behov
- Frågeställningar som kan finnas hos adopterade och familjehemsplacerade barn och deras familjer.

Handledning med inriktning KBT och Schematerapi

Vi kan erbjuda handledning i grupp och/ eller individuell handledning i KBT med Schematerapiinriktning. Vi har vana att handleda elever och studenter som går någon av våra grundutbildningar eller påbyggnadsutbildningar ska steg 1 och steg 2 i KBT vid Svenska Institutet för Kognitivpsykoterapi. Olika BUP enheter runt om i Sverige, personal inom skola, Rädda Barnen och boenden/dagbehandling för ungdomar med psykiatrisk problematik tillhör också de enheter vi handleder inom. Hjördis Perris har varit verksam som handledare inom olika vuxenpsykiatriska enheter sedan 1970 talet.

Neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar

Under vår tid på Barn och Ungdomspsykiatriska kliniken har vi båda varit verksamma i ett specialistteam, Berit som psykolog och Anna-Rosa som överläkare. De barn och ungdomar vi träffat har ofta som en del i utredningen/ begripliggörandet av barnets/ungdomens problematik genomgått en neuropsykiatrisk utredning. En utredning som syftat till att ge kompletterande information för att vi sedan tillsammans med information från föräldrar och förskola/ skola ska ge en så rättvis bild som möjligt av barnets intellektuella och känslomässiga nivå och fungerande.

Olika former av samspelsbedömningar och behandlingar av föräldrar, barn och ungdomar

Under flera år har vi gått olika utbildningar i hur man kan titta på och bedöma kvalitén i relationen mellan förälder och barn/ ungdom. Samspelsbedömningar som antingen sker på vår mottagning eller i hemmet. Samspelsbedömningens syfte är att lyfta fram och stärka föräldern i de situationer som fungerar väl och att stötta och hjälpa föräldern att finna nya alternativa strategier i de situationer där förälderns/-arnas nuvarande strategier är otillräckliga. Den samspelsbehandling vi båda är certifierade i heter Theraplay (läs mer om Theraplay på www.theraplay.org).

Kort beskrivning av våra specialområden

Ett av våra specialområden är att tillsammans med föräldrar försöka finna strategier för att optimera födointaget hos barn där barnet av känd eller okänd anledning har problem med att få i sig tillräckligt med näring. Att barnet äter för lite kan ha resulterat i att barnet får majoriteten av sin näring via en knapp på magen, sond i näsan eller att man står inför någon av de beskrivna alternativen och då på grund av bristfällig längd/vikt tillväxt.

Vi har även mångårig erfarenhet av att utreda och hjälpa barn och ungdomar med olika former av sociala svårigheter. Svårigheter som påverkar barnet eller ungdomens livskvalitet och fungerande i hemmet, skolan och på fritiden. Det kan vara barn med misstänkt autism, överbegåvade barn ” gifted children” eller barn som har eller haft en socialt svår livssituation som påverkar deras sociala fungerande och där man vill få stöd och hjälp att finna strategier för att optimera barnet/ ungdomens funktionsnivå.

Vår devis

Vår målsättning är att skräddarsy våra insatser tillsammans med berörda parter utifrån den problematik man söker för.

Vi som arbetar på Umeåenheten är:

Anna-Rosa Perris, Läkare specialist i Barn och Ungdomspsykiatri, leg psykoterapeut och utbildad handledare. Certifierad Theraplay – terapeut
Tel: 070-2869632, anna-rosa.perris@cbti.se

Berit Printz, Psykolog, leg psykoterapeut och utbildad handledare. Certifierad Theraplay – terapeut.
Tel: 070- 5972589, berit.printz@telia.com

Hjördis Perris, Docent, leg psykolog, leg psykoterapeut och utbildad handledare.
hjordisperris@hotmail.com
Visste du att?
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi är Sveriges största utbildningsanordnare för psykoterapi. Institutet har examinerat omkring 500 legitimerade psykoterapeuter sen institutet startades 1988.
Vi använder ctnotes
CTNotes
Journalsystem för terapeuter inom psykoterapi. Enkelt och effektivt med journalföring, skattningar, kalender, tidsbokning & fakturering. Läs mer »
Institutets rektor svarar
En rubrik som jag läste i en morgontidning löd; ”KBT nådde inte djupet”. Stämmer det eller hur ser ni på KBT’s ”djup” på institutet? Jag tror att om en patient gått i KBT-behandling och upplever att hon inte blir fullständigt sedd eller förstådd eller a... Läs mer »
Anmäl dig till våra kurser direkt på hemsidan!
Klicka här för mer info!
Loggas in automatiskt nästa gång
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi Dalagatan 9A Box 6401 113 82 Stockholm info@cbti.se Kontakt & vägbeskrivning
© CBTI 2024