Poul Perris svarar
"Har ni någon egen profil?"
Även om vi lär ut traditionella KBT modeller definierade för olika symptomstörningar så har vi som jag redan nämnt en lång tradition av behandling av mer komplex personlighetsrelaterad problematik. Det innebär bland annat att vi allt sedan starten varit öppna för teoretiska strömningar och metoder utanför vår egen terapitradition. Vi försöker aktivt påverka våra studenter att visa ödmjukhet inför att ingen terapiskola kan erbjuda hela ”sanningen” hur mycket evidens man än lyckas uppvisa. Människan är fortsatt en alltigenom komplex varelse även om vi ibland tror oss ha lyckats förstå. Därför är vår tro på institutet att polarisering och ett överlägset förhållningssätt gentemot andra terapiskolor hämmar intellektuell nyfikenhet och mognad hos våra studenter. Det skall dock inte missförstås. Vår öppenhet motsäger inte att vi värnar om våra grundvärderingar. Man skall exempelvis aldrig undvika att mäta och konkret utvärdera det man gör i terapisammanhang med hänvisning till att den mänskliga dynamiken är svårfångad med olika mätinstrument. Men man behöver ha en realistisk hållning till resultatens tillförlitlighet.

Våra utbildningar utgår från något vi kallar ”kärnmodell”. Vi lär ut en teoretisk ram som kortfattat kan beskrivas bestå av olika grundpelare. Inlärningspsykologi för förståelsen av grundläggande principer för inlärning, vidmakthållande, förstärkning och förändring av beteenden, kognitiv teori och psykologi för att förstå medvetandets och meningsskapandets utveckling och funktioner, anknytningsteori för att förstå relationell utveckling och dess processer, neurobiologi för att förstå neurofysiologiska betingelser samt utöver detta ett evolutionsbiologiskt och existentiellt perspektiv som metateoretisk överbyggnad.


Bookmark and Share

Poul Perris, rektor vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi

Nya frågor och svar publiceras kontinuerligt här!
"Vilken roll har institutet haft för spridningen av KBT i Sverige?" Läs Pouls svar här!
"Det verkar som om KBT i Sverige vuxit fram ur två traditioner, en vetenskapligt akademisk och en mer kliniskt orienterad. Stämmer det?" Läs Pouls svar här!
"Du har tidigt och i olika sammanhang talat om KBT som ett paraplybegrepp, hur ser ni på institutet på KBT begreppet?" Läs Pouls svar här!
"En rubrik som jag läste i en morgontidning löd; ”KBT nådde inte djupet”. Stämmer det eller hur ser ni på KBT’s ”djup” på institutet?" Läs Pouls svar här!
"Vilken variant av KBT får jag som klient hos er?" Läs Pouls svar här!
"Vilken KBT representerar institutet i sina utbildningar?" Läs Pouls svar här!
"Har ni någon egen profil?" Läs Pouls svar här!
"Du har ju varit och är en av initiativtagarna till införandet av schematerapi i Sverige, vilken är bakgrunden till det och hur ser utvecklingen ut idag?" Läs Pouls svar här!
Vill du ställa en fråga till Poul Perris? Kontakta oss på info@cbti.se
Visste du att?
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi är Sveriges största utbildningsanordnare för psykoterapi. Institutet har examinerat omkring 500 legitimerade psykoterapeuter sen institutet startades 1988.
Institutets rektor svarar
Vilken KBT representerar institutet i sina utbildningar? I våra utbildningar sker kontinuerligt en utveckling. På institutet ger vi KBT utbildningar på olika nivåer; veckolånga ... Läs mer »
Anmäl dig till våra kurser direkt på hemsidan!
Klicka här för mer info!
Loggas in automatiskt nästa gång
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi Dalagatan 9A Box 6401 113 82 Stockholm info@cbti.se Kontakt & vägbeskrivning
© CBTI 2024