Poul Perris svarar
"En rubrik som jag läste i en morgontidning löd; ”KBT nådde inte djupet”. Stämmer det eller hur ser ni på KBT’s ”djup” på institutet?"
Jag tror att om en patient gått i KBT-behandling och upplever att hon inte blir fullständigt sedd eller förstådd eller att behandlaren missat att fånga ett ”djup” i hennes problematik så har patienten rätt. Patienten vet nog bäst själv vad hon upplever eller inte men en patients upplevelser hos en behandlare bör nog generaliseras med stor försiktighet i media. Vet man verkligen att patienten fick utlovad behandling av en kompetent behandlare?

I det specifika fall du refererar till läste jag själv artikeln. Bakgrunden var att denna patient sedan tidig uppväxt mått psykiskt dåligt och bland annat misshandlats av sin egen mamma, om jag minns rätt. Hon hade genom åren diagnostiserats med flertalet DSM-IV diagnoser och även genomgått flera olika behandlingar. Den KBT behandling man beskrev i artikeln föreföll vara en korttidsinsats av en kompetent behandlare där man fokuserat på strukturerade hemuppgifter och symptomreduktion. Även patienten själv tyckte att det var ett värdefullt led i hennes behandling. Min personliga gissning är att man på grund av hennes låga ålder och ”skenbara” fungerande, som hon själv uttryckte det, började med en kortare och mer konkret behandlingsansats men att det efterhand visade sig att hennes problematik var mer genomgripande och att hon därför även behövde fortsatt hjälp för en sund utveckling och mognad. Det man inte lyfte fram i artikeln, och som jag anser väsentligt i sammanhanget, är att vi inom KBT har möjlighet att redan från början erbjuda en annan KBT-metodik än den hon initialt fick. Vi har bland annat schematerapi och DBT vilket kanske hade varit henne mer behjälpligt, sett ur ett helhetsperspektiv. I schematerapi som är en vidareutveckling av KBT med influenser av bland annat anknytningsteori och gestaltterapi arbetar man parallellt med konkreta tekniker för ångesthantering och långsiktig personlighetsutveckling. Det finns idag KBT-orienterad metodik för såväl konkreta symtomstörningar som för mer långdragen personlighetsrelaterad problematik. Idag kan vi tala om att det finns ett ”djup” i KBT.


Bookmark and Share

Poul Perris, rektor vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi

Nya frågor och svar publiceras kontinuerligt här!
"Vilken roll har institutet haft för spridningen av KBT i Sverige?" Läs Pouls svar här!
"Det verkar som om KBT i Sverige vuxit fram ur två traditioner, en vetenskapligt akademisk och en mer kliniskt orienterad. Stämmer det?" Läs Pouls svar här!
"Du har tidigt och i olika sammanhang talat om KBT som ett paraplybegrepp, hur ser ni på institutet på KBT begreppet?" Läs Pouls svar här!
"En rubrik som jag läste i en morgontidning löd; ”KBT nådde inte djupet”. Stämmer det eller hur ser ni på KBT’s ”djup” på institutet?" Läs Pouls svar här!
"Vilken variant av KBT får jag som klient hos er?" Läs Pouls svar här!
"Vilken KBT representerar institutet i sina utbildningar?" Läs Pouls svar här!
"Har ni någon egen profil?" Läs Pouls svar här!
"Du har ju varit och är en av initiativtagarna till införandet av schematerapi i Sverige, vilken är bakgrunden till det och hur ser utvecklingen ut idag?" Läs Pouls svar här!
Vill du ställa en fråga till Poul Perris? Kontakta oss på info@cbti.se
Visste du att?
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi är Sveriges största utbildningsanordnare för psykoterapi. Institutet har examinerat omkring 500 legitimerade psykoterapeuter sen institutet startades 1988.
Institutets rektor svarar
En rubrik som jag läste i en morgontidning löd; ”KBT nådde inte djupet”. Stämmer det eller hur ser ni på KBT’s ”djup” på institutet? Jag tror att om en patient gått i KBT-behandling och upplever att hon inte blir fullständigt sedd eller förstådd eller a... Läs mer »
Anmäl dig till våra kurser direkt på hemsidan!
Klicka här för mer info!
Loggas in automatiskt nästa gång
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi Dalagatan 9A Box 6401 113 82 Stockholm info@cbti.se Kontakt & vägbeskrivning
© CBTI 2023