Poul Perris svarar
"Du har tidigt och i olika sammanhang talat om KBT som ett paraplybegrepp, hur ser ni på institutet på KBT begreppet?"
Utvecklingen inom ”KBT” såväl i Sverige som internationellt har bara under det senaste decenniet varit enorm. Jag minns den osäkerhet Hjördis och Carlo kunde känna inför den kognitiva terapins framtid under de första åren. Den psykodynamiska hegemonin var total och striderna mellan terapiskolorna var vassa och öronbedövande. Jag minns exempelvis hur jag själv som skolelev ombads att stå till svars för den kognitiva terapin. Under en svensklektion fick jag uppdraget av min lärare att redogöra för skillnaderna mellan dynamisk och kognitiv terapi inför klassen. Mina kunskaper var i stort obefintliga liksom mitt intresse att behöva dras in i en psykoterapipolitisk debatt. Jag nämner exemplet bara som en illustration till hur engagerande psykoterapidebatten kunde vara i samband med den kognitiva terapins intåg i Sverige.

Det är nu enligt min mening dags att lämna begreppet ”KBT” bakom oss och blicka framåt. Ett urvattnat begrepp kan riskera att leda till sämre vård för våra patienter. Ett konkret exempel är, anser jag, det implementeringsprojekt vi står inför gällande socialstyrelsens nya riktlinjer för KBT mot ångest och depression i primärvården. Vilken specifik ”KBT” skall egentligen implementeras. Hur vet vi att de behandlare med minimum ”steg 1” har utbildats i just den ”KBT” som har bäst evidens för lättare ångest och depression? Vilken viktning har behandlarens grundutbildning haft beträffande val av ”KBT”? I England, som är föregångslandet för hela projektet, har man tydligt definierat vilka specifika KBT modeller som implementeras.

Att idag hänvisa till ”KBT” som ett enat begrepp är i min mening missvisande. KBT är inte en enda specifik uppsättning metoder eller tekniker. Det är flera olika uppsättningar av metoder som på olika sätt och i olika grader varierar inslag av kognitiva, upplevelsebaserade, relationella och beteendefokuserade förståelsesätt och arbetssätt.


Bookmark and Share

Poul Perris, rektor vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi

Nya frågor och svar publiceras kontinuerligt här!
"Vilken roll har institutet haft för spridningen av KBT i Sverige?" Läs Pouls svar här!
"Det verkar som om KBT i Sverige vuxit fram ur två traditioner, en vetenskapligt akademisk och en mer kliniskt orienterad. Stämmer det?" Läs Pouls svar här!
"Du har tidigt och i olika sammanhang talat om KBT som ett paraplybegrepp, hur ser ni på institutet på KBT begreppet?" Läs Pouls svar här!
"En rubrik som jag läste i en morgontidning löd; ”KBT nådde inte djupet”. Stämmer det eller hur ser ni på KBT’s ”djup” på institutet?" Läs Pouls svar här!
"Vilken variant av KBT får jag som klient hos er?" Läs Pouls svar här!
"Vilken KBT representerar institutet i sina utbildningar?" Läs Pouls svar här!
"Har ni någon egen profil?" Läs Pouls svar här!
"Du har ju varit och är en av initiativtagarna till införandet av schematerapi i Sverige, vilken är bakgrunden till det och hur ser utvecklingen ut idag?" Läs Pouls svar här!
Vill du ställa en fråga till Poul Perris? Kontakta oss på info@cbti.se
Visste du att?
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi är Sveriges största utbildningsanordnare för psykoterapi. Institutet har examinerat omkring 500 legitimerade psykoterapeuter sen institutet startades 1988.
Institutets rektor svarar
Vilken roll har institutet haft för spridningen av KBT i Sverige? Man kan något förenklat säga att KBT ursprungligen fördes in i Sverige från två olika håll. Vid psykologiska institution... Läs mer »
Anmäl dig till våra kurser direkt på hemsidan!
Klicka här för mer info!
Loggas in automatiskt nästa gång
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi Dalagatan 9A Box 6401 113 82 Stockholm info@cbti.se Kontakt & vägbeskrivning
© CBTI 2024