Schematerapi - En klinisk handbok
CARL GYLLENHAMMAR, POUL PERRIS

Det här är den första svenska läroboken i schematerapi. Schematerapi är en transdiagnostisk modell för behandling av relationsproblem, komplexa symtom- och personlighetsstörningar. Den har sitt ursprung i KBT, men integrerar även teorier och metodik från andra terapiskolor.
Boken börjar med en inledande teoridel. Därefter får läsaren följa en terapiprocess från början till slut där samtliga interventioner och moment levandegörs av dialoger som förmedlar känslan av att befinna sig inne i terapirummet. Dialogerna åtföljs av reflektionsrutor där författarna redogör för val av interventioner och kopplar exemplen till både teori och klinisk erfarenhet. Boken beskriver även viktiga interpersonella egenskaper hos terapeuten, etiska överväganden och vanliga terapeutiska fallgropar.

Schematerapin är strukturerad och integrativ. På ett systematiskt sätt tillämpas kognitiva, emotionella, interpersonella och beteendefokuserade interventioner. Författarna redogör även för aktuell forskning inom området. Sammantaget ger boken en heltäckande grund för certifiering till schematerapeut i enlighet med riktlinjer uppställda av ISST – International Society for Schema Therapy.

Utkommer augusti 2016


Bookmark and Share
Nyhetsarkiv
Visste du att?
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi är Sveriges största utbildningsanordnare för psykoterapi. Institutet har examinerat omkring 500 legitimerade psykoterapeuter sen institutet startades 1988.
Institutets rektor svarar
Det verkar som om KBT i Sverige vuxit fram ur två traditioner, en vetenskapligt akademisk och en mer kliniskt orienterad. Stämmer det? Jag tror man något förenklat kan säga att beteendeterapin vuxit fram inom den akademiska forskartraditionen vid psykolog... Läs mer »
Anmäl dig till våra kurser direkt på hemsidan!
Klicka här för mer info!
Loggas in automatiskt nästa gång
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi Dalagatan 9A Box 6401 113 82 Stockholm info@cbti.se Kontakt & vägbeskrivning
© CBTI 2024