Behandling

På Institutet finns resurser för att behandla olika slags psykiska besvär som är lämpliga för behandling i öppenvård. Samtliga terapeuter är leg. psykoterapeuter. Institutet är ej anslutet till försäkringskassan, varför man som patient själv får stå för kostnaden. Varje terapeut bestämmer själv sitt arvode. Viss möjlighet finns att få egenterapi hos student under utbildning och då till en lägre kostnad.

Terapi hos student/elev under utbildning

Som patient har du möjlighet att söka terapi hos någon av våra elever/studenter. För att bli aktuell för detta behöver du anmäla ditt intresse via egenremissen alternativt så ringer du på tel-nr: 08-690 5260.
OBS! Det går nu bra att skicka egenremisser för studentterapi inför vårterminen 2022

Patient/klient blir då upplyst om vilka förhållanden som gäller, dvs att samtalen videoinspelas för att sedan användas vid studentens/elevens handledning som sker i grupp på 3-4 studenter/elever plus handledaren. Varje session spelas över vid nästa samtalstillfälle. Den patient/klient som är intresserad av att gå i student/elev terapi blir först intervjuad och bedömd med avseende på passande problematik av legitimerad psykoterapeut. Alltför svår och/eller långvarig problematik hänvisas till redan leg. psykoterapeuter. Inom eller utanför Institutets ram. Kostnaden för terapi hos student/elev är för närvarande 300 kr/session.

Behandlingen sker vanligtvis 1 gång/vecka, c:a 50 min/session.

Egenremiss för utbildningsterapi »
Visste du att?
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi är Sveriges största utbildningsanordnare för psykoterapi. Institutet har examinerat omkring 500 legitimerade psykoterapeuter sen institutet startades 1988.
Vi använder ctnotes
CTNotes
Journalsystem för terapeuter inom psykoterapi. Enkelt och effektivt med journalföring, skattningar, kalender, tidsbokning & fakturering. Läs mer »
Institutets rektor svarar
Det verkar som om KBT i Sverige vuxit fram ur två traditioner, en vetenskapligt akademisk och en mer kliniskt orienterad. Stämmer det? Jag tror man något förenklat kan säga att beteendeterapin vuxit fram inom den akademiska forskartraditionen vid psykolog... Läs mer »
Anmäl dig till våra kurser direkt på hemsidan!
Klicka här för mer info!
Loggas in automatiskt nästa gång
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi Dalagatan 9A Box 6401 113 82 Stockholm info@cbti.se Kontakt & vägbeskrivning
© CBTI 2021