Behandling

På Institutet finns resurser för att behandla olika slags psykiska besvär som är lämpliga för behandling i öppenvård. Samtliga terapeuter är leg. psykoterapeuter. Institutet är ej anslutet till försäkringskassan, varför man som patient själv får stå för kostnaden. Varje terapeut bestämmer själv sitt arvode. Viss möjlighet finns att få egenterapi hos student under utbildning och då till en lägre kostnad.

Terapi hos student/elev under utbildning

Som patient har du möjlighet att söka terapi hos någon av våra elever/studenter. I första hand KBT-inriktad (steg 1-elever) och i undantagsfall Schemainriktad terapi (steg 2-studenter).
Dessa samtal sker enbart fysiskt på plats i Stockholm. Behandlingen sker vanligtvis 1 gång/vecka, c:a 50 min/session, under minst en termin. Beroende på antal elever/ studenter som behöver en utbildningspatient kan vi inte garantera att alla sökanden bereds möjlighet till utbildningsterapi/ bedömningssamtal.
Patient/klient behöver känna till vilka förhållanden som gäller, dvs att samtalen sker på plats och videoinspelas för att sedan användas vid studentens/elevens handledning som sker i grupp på 3-4 studenter/elever plus handledare. Varje session raderas efter handledningstillfället. Den patient/klient som är intresserad av att gå i student/elev terapi blir först intervjuad och bedömd med avseende på passande problematik av legitimerad psykoterapeut. Alltför svår och/eller långvarig problematik hänvisas till redan leg. psykoterapeuter inom eller utanför Institutets ram. Kostnaden för terapi hos student/elev är för närvarande 350 kr/session.


För att bli aktuell för detta behöver du anmäla ditt intresse och ställa dig på väntelista via egenremissen, alternativt så ringer du på tel-nr: 08-123 460 22.
Visste du att?
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi är Sveriges största utbildningsanordnare för psykoterapi. Institutet har examinerat omkring 500 legitimerade psykoterapeuter sen institutet startades 1988.
Vi använder ctnotes
CTNotes
Journalsystem för terapeuter inom psykoterapi. Enkelt och effektivt med journalföring, skattningar, kalender, tidsbokning & fakturering. Läs mer »
Institutets rektor svarar
Vilken roll har institutet haft för spridningen av KBT i Sverige? Man kan något förenklat säga att KBT ursprungligen fördes in i Sverige från två olika håll. Vid psykologiska institution... Läs mer »
Anmäl dig till våra kurser direkt på hemsidan!
Klicka här för mer info!
Loggas in automatiskt nästa gång
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi Dalagatan 9A Box 6401 113 82 Stockholm info@cbti.se Kontakt & vägbeskrivning
© CBTI 2024