Introduktionskurs i MIM och Theraplay, nivå 1 av 3
Kursstart: 19 februari 2024
Period: 19-23 februari + uppföljningsdagar 15-16 maj, 2024
Sista ansökningsdatum: 14 januari 2024
Plats: Sabbatsbergs sjukhus
Lokal: Josabethsalen
Olivecronasväg 5, 113 82 Stockholm
Kostnad: 18,500 kr + 25% moms
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi erbjuder i samarbete med The Theraplay Institute, till introduktionsutbildning i MIM och Theraplay.

MIM (Marschak Interaction Method) och Theraplay är en anknytningsteoretiskt baserad samspelsmodell med syfte att stärka relationen mellan föräldrar och barn. MIM är en halvstrukturerad, videoinspelad strukturerad samspelsbedömning av styrkor och behov mellan barn och föräldrar utifrån våra fem grundläggande känslomässiga behov. Det som framkommer i MIM:en ligger sedan till grund för planering av samspelsbehandlingen Theraplay.
Theraplay är en lekfull samspelsbehandling där syftet är att möta och tillgodose dessa känslomässiga behov hos både barn och föräldrar samt att öka förälderns mentaliserande förmåga. Theraplay är en interaktiv barn- och föräldraterapi som förutsätter förälderns aktiva deltagande. Behandlingsmodellen har sitt ursprung i USA och tillämpas i många länder.

Kursen utgör första nivån i MIM och Theraplay. Under kursdagarna varvas teori med praktiska övningar. Efter godkänd kurs är du behörig att under handledning av certifierad handledare göra MIM inspelningar och arbeta med Theraplay.

Övergripande syfte är att ge grundläggande förståelse för och praktisk färdighet i samspelsmodellen MIM/Theraplay. Kursen har som teoretiskt syfte att ge baskunskaper inom anknytningsteori, neuropsykologi, utvecklingspsykologi och affektteori. Ett praktiskt syfte är att omsätta dessa kunskaper på ett konkret plan genom att själv utföra samspelsbedömningar enligt MIM, göra MIM-skattningar samt att planera Theraplay-samspelslekar utifrån de behov som framkommit i MIM bedömning. De aktuella samspelslekarna tränas i olika rollspel.

Syfte med uppföljningsdagen är att följa upp eventuella frågor som dykt upp efter kursdagarna samt att ge handledning i er första MIM-bedömning, kodning och återgivning av MIM:en till föräldrar samt planering inför ert första Theraplayärende.

Målgrupp: Yrkeskategorier där behandlingsarbete med barn och föräldrar ingår som en del av tjänsten.

Antagningskrav: Grundläggande psykoterapiutbildning eller motsvarande. Arbete inom människovårdande yrke.

Plats: Svenska Institutet för kognitiv psykoterapi,
Sabbatsbergs Sjukhus, Josabethsalen.
Deltagaravgift: 18,500 kr exkl. 25% moms. Visst kursmaterial samt för- och eftermiddagskaffe ingår.


Kursledare:
Anna-Rosa Perris, leg läkare, leg psykoterapeut,
Svenska institutet för kognitiv psykoterapi

Britta Sundberg, leg psykolog, leg psykoterapeut
från Umeå universitet.

Båda ledarna är certifierade Theraplay Supervisors/Trainers.

Anmälan: Senast 14/1 2024 Anmälan är bindande

Introduktionskurs i MIM och Theraplay, nivå 1 av 3
Kursanmälan
Bookmark and Share


Översikt över kurser
Vi erbjuder också utbildningsprogram, läs mer här!
Anmäl dig till våra kurser direkt på hemsidan!
Anmäl dig här!
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /storage/content/91/228491/cbti.se/public_html/introsida.php on line 317
Visste du att?
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi är Sveriges största utbildningsanordnare för psykoterapi. Institutet har examinerat omkring 500 legitimerade psykoterapeuter sen institutet startades 1988.
Institutets rektor svarar
Det verkar som om KBT i Sverige vuxit fram ur två traditioner, en vetenskapligt akademisk och en mer kliniskt orienterad. Stämmer det? Jag tror man något förenklat kan säga att beteendeterapin vuxit fram inom den akademiska forskartraditionen vid psykolog... Läs mer »
Anmäl dig till våra kurser direkt på hemsidan!
Klicka här för mer info!
Loggas in automatiskt nästa gång
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi Dalagatan 9A Box 6401 113 82 Stockholm info@cbti.se Kontakt & vägbeskrivning
© CBTI 2023