NÄTVERKSDAG I MIM OCH THERAPLAY
Kursstart: 8 September 2023
Period: Fredag den 8 September 2023, kl. 10-16.00
Sista ansökningsdatum: 18 Augusti 2023
Plats: Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi,
Dalagatan 9 A, Sabbatsbergs sjukhus

Hitta till oss;
Gå in via sjukhusets huvudentré på Olivecronas väg 5 och sväng direkt vänster mot punkt D, passera kafeterian och följ korridoren till punkt D, vi finns bredvid hissarna, våning 0.
Kostnad: 3,000 kr exl. 25% moms/person
Välkommen till höstens nätverksdag i MIM och Theraplay den 8/9 2023.

Nu efter pandemi kommer vi åter att kunna hålla nätverksdagen på plats i MIM och Theraplay. www.theraplay.org

Nätverksdagen är tänkt för alla er som är nyfikna på vad MIM/TP är för någonting, de som är intresserade av uppdateringar gällande aktuell MIM kodning, den nya manualen och TP behandling.

Dagen är ett bra tillfälle att lyfta olika frågeställningar som uppstått/kan uppstå i er kliniska vardag.

Nätverksdagen 2019 var en mycket uppskattad dag då vi tillsammans kunde dela erfarenheter och ta del av hur MIM och TP används i Sverige idag.

Vi har utarbetat en ny svensk manual – Parent and Child Interaction Scale som vi kommer att presentera under dagen. Vissa av er använder den redan och andra kanske inte har fått tillgång till den ännu.

MIM och Theraplay har funnits i Sverige sedan 2002 och mycket har hunnit hända sedan dess. MIM och Theraplay är en behandlingsform som ständigt förnyas och införlivar aktuella teorier och kunskaper kring samspel och nära relationers betydelse för vår fysiska och psykiska utveckling.

Den största förändringen är det fokus och det arbete vi idag lägger på föräldraarbetet och tecken på beteenden som indikerar misstanke om trauma hos både förälder och barn. Vi kommer att berätta mer om det när vi ses.

Theraplay institutet i Chicago firade 50 års jubileum sommaren 2020 men själva kongressen ställdes in på grund av pandemin. www.therplay.org

I Sverige har vi hållit nio introduktionskurser och det är drygt 160 personer som gått kursen. Vi har hållit utbildning i MIM kodning samt haft 2 nätverksdagar i MIM och TP.

Under nätverksdagen kommer vi att ta upp det senaste kring hur man kan fördjupa föräldraarbetet och hur man kan modifiera samspelsbehandlingen utifrån den aktuella familjens behov.

Vi kommer att prata om trauma och hur vi kan bedöma anknytningstrauma i nära relationer utifrån den nya manualen där trauma ingår som en viktig del.

Tillsammans delar vi våra olika erfarenheter av att arbeta med MIM och Theraplay.
Vi vill alla självklart ta del av hur just du arbetar med MIM och Theraplay och diskutera olika frågeställningar utifrån dina erfarenheter.

Målgrupp:
De som gått MIM och Theraplay eller utbildning i MIM. Det finns inget krav på att man aktivt måste arbeta med MIM och Theraplay.
Det är ett ypperligt tillfälle även för dig som vill närvara för att få veta mer om MIM och Theraplay att delta under denna dag.
Leg psykolog Britta Sundberg
Britta har under många år arbetat och handlett inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. Hennes specialinriktning är anknytningsbaserad samspelsbehandling mellan barn/ungdom och föräldrar. Hon arbetar också med utbildning inom ämnet samt föreläser om anknytning och trauma.
Leg läkare, specialist inom barn- och ungdomspsykiatri Anna-Rosa Perris
Anna-Rosa har under många år haft som en av sina specialinriktningar att möta adopterade barn, ungdomar, vuxna och deras familjer. I sitt yrkesutövande föreläser hon om nära relationers betydelse för vår fysiska och psykiska utveckling och hälsa och som terapeut träffar hon många i olika åldrar utifrån denna målgrupp.

Kursanmälan
Bookmark and Share


Översikt över kurser
Vi erbjuder också utbildningsprogram, läs mer här!
Anmäl dig till våra kurser direkt på hemsidan!
Anmäl dig här!
Denna sidan finns inte, vill du skapa den? Klicka Här.
Visste du att?
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi är Sveriges största utbildningsanordnare för psykoterapi. Institutet har examinerat omkring 500 legitimerade psykoterapeuter sen institutet startades 1988.
Institutets rektor svarar
Det verkar som om KBT i Sverige vuxit fram ur två traditioner, en vetenskapligt akademisk och en mer kliniskt orienterad. Stämmer det? Jag tror man något förenklat kan säga att beteendeterapin vuxit fram inom den akademiska forskartraditionen vid psykolog... Läs mer »
Anmäl dig till våra kurser direkt på hemsidan!
Klicka här för mer info!
Loggas in automatiskt nästa gång
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi Dalagatan 9A Box 6401 113 82 Stockholm info@cbti.se Kontakt & vägbeskrivning
© CBTI 2023