Att vara adoptivförälder till en tonåring eller blivande tonåring
Kursstart: 3 september 2021
Period: 3/9, 1/10, 12/11 och 3/12, 2021. Kl. 13-16.00.
Sista ansökningsdatum: 20 augusti 2021
Plats: Utbildningen kommer att hållas i centrala Umeå. Lokal meddelas i anslutning till kursstart.
Kostnad: 3000 kr inkl. 25% moms/person
Temautbildningsdagar utifrån våra fem grundläggande känslomässiga behov.

Vi har nu möjlighet att bjuda in till en kurs utifrån våra fem grundläggande känslomässiga behov;

1. Omsorg och trygg bas.
2. Känslomässigt engagemang och frihet att inom realistiska gränser få uttrycka och bli mött i känslor och behov.
3. Struktur. Realistiska gränser och uthållighet.
4. Utmaning. Stöd och stimulans i att utveckla egen identitet och autonomi.
5. Lekfullhet och spontanitet.

Målgrupp:
Förälder/-ar till en tonåring eller blivande tonåring.

Syfte:
Temautbildningsdagarna är tänkta att ge en ökad kunskap om våra grundläggande känslomässiga behov och hur vi kan förstå och tillgodose dem i vardagen med vår tonåring. Som förälder möter vi vårt barns olika behov utifrån de erfarenheter vi själva har med oss från vår egen uppväxt. Ibland kan tonåringens olika beteenden och behov utmana oss i vårt föräldraskap och då kan ökade kunskaper om grundläggande känslomässiga behov både hos oss själva och vårt barn göra oss mer trygga i hur vi kan tänka och bete oss.

Upplägg:
Varje träff inleds med ett teoretiskt moment med utgångspunkt från våra fem grundläggande känslomässiga behov. Dess innebörd och hur de kan tillgodoses och utmanas i föräldraskapet till en tonåring. Teori konkretiseras och illustreras med konkreta exempel som är vanligt förekommande i vardagen.

Gemensamt fika.

Gruppdiskussion utifrån dagens tema där gruppen får frågeställningar att diskutera samt möjlighet att dela egna erfarenheter.

Summering av dagen samt kort introduktion av kommande temadag.
Leg psykolog Britta Sundberg
Britta har under många år arbetat och handlett inom Barn- och Ungdomspsykiatrin, BUP. Hennes specialinriktning är anknytningsbaserad samspelsbehandling mellan barn/ungdom och föräldrar. Hon arbetar också med utbildning inom ämnet samt föreläser om anknytning och trauma.
Leg läkare, specialist inom barn- och ungdomspsykiatri Anna-Rosa Perris
Anna-Rosa har under många år haft som en av sina specialinriktningar att möta adopterade barn, ungdomar, vuxna och deras familjer. I sitt yrkesutövande föreläser hon om nära relationers betydelse för vår fysiska och psykiska utveckling och hälsa och som terapeut träffar hon många i olika åldrar utifrån denna målgrupp.
Kursanmälan
Bookmark and Share


Översikt över kurser
Vi erbjuder också utbildningsprogram, läs mer här!
Anmäl dig till våra kurser direkt på hemsidan!
Anmäl dig här!
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /storage/content/91/228491/cbti.se/public_html/introsida.php on line 317
Visste du att?
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi är Sveriges största utbildningsanordnare för psykoterapi. Institutet har examinerat omkring 500 legitimerade psykoterapeuter sen institutet startades 1988.
Institutets rektor svarar
Du har tidigt och i olika sammanhang talat om KBT som ett paraplybegrepp, hur ser ni på institutet på KBT begreppet? Utvecklingen inom ”KBT” såväl i Sverige som internationellt har bara under det senaste decenniet varit enorm. Jag minns ... Läs mer »
Anmäl dig till våra kurser direkt på hemsidan!
Klicka här för mer info!
Loggas in automatiskt nästa gång
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi Dalagatan 9A Box 6401 113 82 Stockholm info@cbti.se Kontakt & vägbeskrivning
© CBTI 2021