Samspelsdiagnostik enligt Child and Parent Interaction scale
Kursstart: 28 november 2022
Period: 28-30 november + uppföljningsdagar 26-27 januari 2023
Sista ansökningsdatum: 4 november 2022
Plats: Sabbatsbergs sjukhus,
Lokal: Josabethsalen
Olivecronasväg 5, 113 82 Stockholm

Tider: kl. 09:00- 16:00
Kostnad: 15.300 kr + 25% moms
Child and parent interaction scale är baserad på MIM (Marschak Interaction Method) som är en anknytningsteoretiskt baserad, halvstrukturerad, videoinspelad samspelsbedömning mellan barn och respektive förälder. Bedömningen utgår ifrån våra grundläggande känslomässiga behov hos både barn och förälder.

Samspelsuppgifterna består av 9 st enkla, lekfulla vardagliga aktiviteter. Det finns MIM-uppgifter för olika ålderskategorier, från graviditet tom18 år.

Aktiviteterna är utvalda utifrån att man sedan ska titta på samspelet med utgångspunkt från 5 dimensioner/ grundläggande känslomässiga behov: 1. Omsorg/Trygg bas, 2. Känslomässigt engagemang, fritt kunna uttrycka och bli mött i egna känslor och behov 3. Struktur och realistiska gränser 4. Utmaning och utvecklande av autonomi och 5. Spontanitet och lekfullhet.

Under kursdagarna varvas teori och videodemonstrationer med praktiska övningar.

Kursens omfattning; Fem dagar uppdelat på 3 + 2 heldagar, kl 09.00-16.00 Undervisningsform; Föreläsningar, videodemonstrationer, kodning av MIM-samspelsbedömningar, samspelsövningar och rollspel.

Kursdeltagaren får praktisk öva på att göra; MIM-samspelsbedömningar och behandling, vilket inkluderar föräldraintervju, administration av MIM -samspelsbedömning, skattning av MIM, återgivning av MIM-samspelsbedömning till vårdnadshavare samt att kunna ge förslag på adekvata åtgärder/interventioner utifrån gjord bedömning.

Behörighet; Efter genomgången kurs är deltagaren behörig att utöva MIM under handledning av certifierad MIM handledare.

Certifiering: För att bli certifierad i MIM samspelsbedömning och behandling behöver man ha fått 10 olika MIM samspelsbedömning och behandlings ärenden godkända av certifierad MIM- handledare.

Kursens syfte är att ge grundläggande förståelse för, och praktisk färdighet i samspelsbedömningen MIM.

Kursen har som teoretiskt syfte att ge fördjupade kunskaper inom anknytningsteori, våra grundläggande känslomässiga behov, olika nivåer av mentalisering, olika typer av trauma, våra copingstrategier och hur de tar sig uttryck, neuropsykologi samt affektteori.

Examination: Sker under uppföljningsdagen genom att kursdeltagaren har gjort en egen skattning av genomförd MIM inspelning och får handledning på skattningen.

Syfte med uppföljningsdagen är att följa upp frågor som dykt upp efter kursen samt att ge handledning på gjord MIM bedömning i det egna ärendet när det examineras.
Att få se och ta del av övriga kursdeltagares MIM inspelningar och kodningar.

Behörighetskraven: Genomgången Grundutbildning i psykoterapi sk steg 1 eller motsvarande. Arbete inom verksamhet med barn , ungdom och familj.
Kursansvariga: Anna-Rosa Perris, leg läkare, leg psykoterapeut, Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi, certifierad MIM/Theraplay handledare och utbildare.
Britta Sundberg, leg psykolog, leg psykoterapeut, Samspelsutveckling AB.
Certifierad MIM/Theraplay handledare och utbildare.

Upplysningar:
Anna-Rosa Perris, 070-286 96 32, e-post: anna-rosa.perris@cbti.se
Britta Sundberg, 070-390 15 44, e-post: sundbergbritta@gmail.com

Mer information om Theraplay kan sökas på www.theraplay.org
Ansökningshandlingar november 2022
Kursanmälan
Bookmark and Share


Översikt över kurser
Vi erbjuder också utbildningsprogram, läs mer här!
Anmäl dig till våra kurser direkt på hemsidan!
Anmäl dig här!
Denna sidan finns inte, vill du skapa den? Klicka Här.
Visste du att?
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi är Sveriges största utbildningsanordnare för psykoterapi. Institutet har examinerat omkring 500 legitimerade psykoterapeuter sen institutet startades 1988.
Institutets rektor svarar
Vilken roll har institutet haft för spridningen av KBT i Sverige? Man kan något förenklat säga att KBT ursprungligen fördes in i Sverige från två olika håll. Vid psykologiska institution... Läs mer »
Anmäl dig till våra kurser direkt på hemsidan!
Klicka här för mer info!
Loggas in automatiskt nästa gång
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi Dalagatan 9A Box 6401 113 82 Stockholm info@cbti.se Kontakt & vägbeskrivning
© CBTI 2023