Schematerapiutbildning Modul A
Kursstart: 11 mars 2024
Period: 11-12 mars 2024, kl. 9.00-16.00
Sista ansökningsdatum: 23 februari 2024
Plats: Institutets lokaler, Sabbatsbergs sjukhus
Kostnad: 7000 kr + 25% moms (för- och eftermiddagskaffe ingår i kursavgiften)
Schematerapi är en vidareutveckling av traditionell kognitiv beteendeterapi med influenser från bland annat gestaltterapi och anknytningsteori. Vid personlighetsstörningar, långvariga depressioner, missbruk och andra tillstånd där fokus inte enbart ligger på att reducera symtom, utan där förståelse och läkning av grundläggande känslomässiga bristtillstånd är nödvändigt för bestående effekt och förbättrad livskvalitet, har schematerapi i flera studier visat goda resultat. Aktuell forskning visar på god effektivitet, i synnerhet vid behandling av patienter diagnostiserade med Emotionellt instabil personlighetsstörning. Se t.ex den svenska läroboken i Schematerapi: Schematerapi en klinikers handbok, Natur och Kultur 2016.

Schematerapiutbildningen i Sverige har anpassats till en internationell modell, som innebär att utbildningen delas upp i olika moduler (A-E), där vissa är mer orienterande, några mer teorifördjupande och andra mer praktiskt inriktade. För att få gå varje modulsteg krävs att den tidigare modulen är godkänd. Modul A-C arrangeras av Institutet. Modul D-E arrangeras externt.

Modul A 2 dagar. Kursen innebär en genomgång av teorin och den konceptuella modellen. Den ger kunskap att kartlägga, förstå och beskriva patienter ur ett schemaperspektiv samt att känna igen och förstå de olika modes (tillstånd) patienten uppvisar i terapirelationen. För godkänd kurs krävs närvaro bägge kursdagarna.

Kurslitteratur: Gyllenhammar, G, Perris, P (2016): Schematerapi.
Natur och Kultur. Ingår i kursavgiften.

Modul B 2 dagar. Kursen innebär att den teoretiska modellen omsätts i en konkret förståelsemodell av enskilda patienter. Genom föreläsning och övningar tydliggörs hur aktuellt lidande och aktuella problem kan kopplas till specifika bakgrundsfaktorer och aktuella vidmakthållande faktorer. Vidare diskuteras en behovsanpassad behandlingsplanering för enskilda patienter. Förkunskapskrav är minst grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1), godkänd modul A samt godkänd hemskrivning inför modul B.

Modul C 4 dagar. Kursen består huvudsakligen av parövningar och rollspel för att lära sig emotiva, kognitiva och beteendeinriktade tekniker som syftar till intrapsykisk, relationell och kontextuell förändring. Förkunskapskrav är godkänd modul A och B.

Modul D. Denna modul innebär att den blivande schematerapeuten på eget initiativ får fördjupa sig i någon aktuell aspekt av schematerapi (så som schematerapi för par; schematerapi i grupp; schematerapi för ungdomar etc.) genom att deltaga i en workshop eller konferens. Förkunskapskrav för modul D är godkänd modul A. Denna modul behöver alltså inte komma i följd med de övriga.

Modul E. Handledning. Godkända terapeuter för schematerapihandledning rekommenderas under modul C.

Utbildningar i schematerapi enligt modulmodellen kommer fortlöpande att erbjudas vid Institutet.
Certifiering. Certifieringen görs av ISST (International Society for Schematherapy). Man är berättigad att ansöka om certifiering efter godkänd modul A-E. Certifieringen är på två nivåer. För att ansöka på standardnivån skall handledningen (modul E) inneburit minst 80 terapitimmar under minst 1 år för två patienter och minst 20 handledningstillfällen. För att ansöka på avancerad nivå skall den sökande vara legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut. Vidare skall handledningen (modul E) inneburit minst 160 terapitimmar under minst 2 år för 4 patienter och minst 40 handledningstillfällen. För ytterligare information hänvisas till hemsidan för ISST: www.schematherapysociety.org

Kursansvariga: Poul Perris leg läkare, leg psykoterapeut och handledare, samt Camilla Tell Järte, leg. psykolog,
leg. psykoterapeut och handledare.
Kursanmälan
Bookmark and Share


Översikt över kurser
Vi erbjuder också utbildningsprogram, läs mer här!
Anmäl dig till våra kurser direkt på hemsidan!
Anmäl dig här!
Denna sidan finns inte, vill du skapa den? Klicka Här.
Visste du att?
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi är Sveriges största utbildningsanordnare för psykoterapi. Institutet har examinerat omkring 500 legitimerade psykoterapeuter sen institutet startades 1988.
Institutets rektor svarar
Vilken KBT representerar institutet i sina utbildningar? I våra utbildningar sker kontinuerligt en utveckling. På institutet ger vi KBT utbildningar på olika nivåer; veckolånga ... Läs mer »
Anmäl dig till våra kurser direkt på hemsidan!
Klicka här för mer info!
Loggas in automatiskt nästa gång
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi Dalagatan 9A Box 6401 113 82 Stockholm info@cbti.se Kontakt & vägbeskrivning
© CBTI 2024