Stockholm

Vår bas ligger i centralt belägna lokaler på Sabbatsbergs sjukhus. Institutet, som bedrivs i privat regi har en stab på c:a 15 personer som ger undervisning, handledning och terapi.

Kontakt och vägbeskrivning!

Umeå

Verksamheten ligger i centralt belägna lokaler på Skolgatan 35 i Umeå. Den huvudsakliga verksamheten där består av handledning och terapi. Här arbetar tre legitimerade psykoterapeuter med inriktning på barn, ungdomar, vuxna och par.

Vi som arbetar här är:
Doc., leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare Hjördis Perris, 08/1234 6021
Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare Berit Printz, 070 597 25 89
Leg. läkare, spec. i barn- och ungdomspsykiatri, leg. psykoterapeut , handledare Anna-Rosa Perris, 070 286 96 32

Kontakt och vägbeskrivning!
Likabehandlingsplan
Institutets arbetsmiljö och patient policy innebär att alla studenter, anställda, föreläsare och patienter skall bemötas med respekt och tillit.

Som Utbildnings- och som vårdgivande instans är lagens ändamål att främja lika rättigheter för studenter personal och vårdsökanden och att motverka diskriminering på grund av könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Läs mer om Likabehandlingsplanen, klicka här!
Företagshälsovård
I institutets verksamhet ingår även möjlighet för företag att teckna vårdavtal. För dessa terapier anlitas leg. psykoterapeuter som utbildats vid Institutet. Vid behov kan, för specifik problematik, terapeuter med speciell kompetens förutom sin KBT-kompetens anlitas.
Handledarutbildning
Institutet ger vid olika tillfällen handledareutbildning inriktning KBT. Handledareutbildningen sträcker sig över 3 terminer på halvfart. Nästkommande utbildning är under revision och kommer att annonseras ut i god tid innan start.
Vad är Schematerapi?
Brukar du fastna i destruktiva förhållanden, är du konstant svartsjuk, är du ständigt rädd för att bli avvisad och övergiven av vänner och partners, faller du ofta in i gamla negativa mönster som du inte lyckas bryta, har du svårt att kontrollera känslor och impulser, känner du dig tom och likgiltig, har du höga krav på dig själv att lyckas och duga inför andra, har du ett omättligt bekräftelsebehov, plågas du av återkommande skam och skuldkänslor, är du självanklagande, känner du dig som en dålig människa? I så fall kan schematerapi vara något för dig!
Utbildningspatienter
Studenter/elever som ej har tillgång till lämplig klient/patient via sin arbetsplats kan i vissa fall, med klientens samtycke, få tillgång till patient/klient via Institutets väntelista. Möjlighet finns att gå hos antingen en elev på steg 1 nivå eller hos student på s.k. steg 2 nivå.

Patient/klient blir då upplyst om vilka förhållanden som gäller, dvs att samtalen videoinspelas för att sedan användas vid studentens/elevens handledning som sker i grupp på 3-4 studenter/elever plus handledaren. Varje session spelas över vid nästa samtalstillfälle.
Patientverksamhet
På Institutet finns resurser för att behandla olika slags psykiska besvär som är lämpliga för behandling i öppenvård. Samtliga terapeuter är leg. psykoterapeuter. Institutet är ej anslutet till försäkringskassan, varför man som patient själv får stå för kostnaden.
Visste du att?
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi är Sveriges största utbildningsanordnare för psykoterapi. Institutet har examinerat omkring 500 legitimerade psykoterapeuter sen institutet startades 1988.
Vi använder ctnotes
CTNotes
Journalsystem för terapeuter inom psykoterapi. Enkelt och effektivt med journalföring, skattningar, kalender, tidsbokning & fakturering. Läs mer »
Institutets rektor svarar
En rubrik som jag läste i en morgontidning löd; ”KBT nådde inte djupet”. Stämmer det eller hur ser ni på KBT’s ”djup” på institutet? Jag tror att om en patient gått i KBT-behandling och upplever att hon inte blir fullständigt sedd eller förstådd eller a... Läs mer »
Anmäl dig till våra kurser direkt på hemsidan!
Klicka här för mer info!
Loggas in automatiskt nästa gång
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi Dalagatan 9A Box 6401 113 82 Stockholm info@cbti.se Kontakt & vägbeskrivning
© CBTI 2024