Utredning

Information om neuropsykiatrisk utredning vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi

Inför utredningen

Under utredningens alla dagar önskar vi att barnet/ ungdomen kommer tillsammans med båda sina föräldrar.
Vi skickar kallelse med aktuella tider per post.

Vi önskar få telefonnummer och mailadress till barnets aktuella förskollärare/lärare så att vi som en del av utredningen kan göra en telefonintervju samt få adress så att vi kan skicka formulär till ansvariga inom skolan som vi önskar att de ska fylla i.

I vissa fall avtalar vi tid för förskole/skolobservation av barnet/ungdomen.

Själva utredningsdelen sker oftast under 3 dagar under samma vecka.

Under utredningsdagarna bjuder vi på fika.

Vi ringer alltid upp er föräldrar någon dag innan utredningen börjar för att kunna svara på eventuella frågor.

Utredningsdagar

Första dagen, oftast mellan 09.00-12.00 Börjar med att vi alla träffas tillsammans. Vi presenterar oss och redogör för de olika utredningsdagarnas upplägg.

Efter det kommer barnet/ungdomen att få sitta i ett enskilt rum tillsammans med leg psykolog Berit Printz för testning. Under tiden träffar föräldrarna leg läkare Anna-Rosa Perris, specialist inom barn och ungdomspsykiatri, för fördjupad intervju.

Dagen avslutas vid lunchtid.

Andra dagen, oftast mellan 09.00-14.30 Barnet/ungdomen fortsätter göra olika test medan ni föräldrar sitter i fortsatt föräldraintervju.

Efter lunch träffar barnet/ungdomen Anna-Rosa för somatisk, motorisk och neurologisk bedömning under drygt en timme. Under den tiden brukar föräldrarna få fylla i formulär eller sitta och vänta.

Tredje dagen - oftast mellan 09.00-12.00 Under sista utredningsdagen får barnet göra de sista testen tillsammans med vår psykolog och föräldrarna svara på de sista intervjufrågorna fram till lunch.

Vid behov kan ytterligare tider behövas. Vi lägger då till tid i samråd mer er föräldrar utifrån vad som passar er bäst.

Nästkommande vecka. Under en eftermiddag i slutet av veckan kommer ni föräldrar att bli kallade för återgivning av genomgången utredning. Vi går då igenom alla testen noggrant tillsammans med er. Vi kommer tillsammans att titta på eventuella diagnoskriterier så att vi är eniga i bilden av barnet/ungdomens fungerande.

Under en efterföljande eftermiddag kommer ni föräldrar att bli kallade till en till återgivning tillsammans med dem som ni anser vara viktiga från ert barns förskola/skola. Aktuell rektor bör vara med.

Veckan efter det Under en eftermiddag kommer ni att kallas tillsammans med ert barn/ungdom för en kortare återgivning av utredningen som då är anpassad till ert barn. Återgivningen är konkretiserad i form av kortare text kopplad till bilder sammansatta till ett kompendium som ni sedan får ta med er hem.

Under den här återgivningen är ni välkomna att bjuda in eventuella syskon, andra släktingar eller andra viktiga vuxna som ni vill ska ta del av utredningsresultatet.

Vad händer efter avslutad utredning?

Senast två veckor efter återgivningen till er föräldrar och förskola/skola skickar vi kopia på psykologutlåtande och konkreta förslag på åtgärder till förskola/skola utifrån ert barns behov och fungerande.
I de fall där behov finns skickar vi remiss till barn- och ungdomskliniken för ställningstagande till utvidgad somatisk utredning, ansökan om inskrivning i samordnad habilitering enligt LSS, utfärdande av vårdbidragsansökan eller remiss till annan instans om det framkommer behov av det.

Vad händer sedan?

Vid önskemål om fortsatt kontakt efter avslutad utredning så sker den i samråd med er föräldrar.

Finns möjlighet till alternativa tillvägagångssätt?

Ibland kan upplägget för de olika dagarna ändras ifall det finns specifika önskemål.
Utredningen kan ske i hemmet om ni har ett barn som inte går att få att komma till vår mottagning.

Lokal

Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi. Skolgatan 35, 903 25 Umeå
Sabbatsbergs sjukhus Dalagatan 9A, 113 82 Stockholm

Kontaktpersoner

Anna-Rosa Perris
Leg läkare, specialist inom barn- och ungdomspsykiatri
Leg psykoterapeut och KBT handledare
Mobil: 070-2869632 Mail: anna-rosa.perris@cbti.se

Berit Printz
Leg psykolog, leg psykoterapeut
KBT handledare
Mobil: 070-597 25 89 Mail: berit.printz@telia.com
Visste du att?
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi är Sveriges största utbildningsanordnare för psykoterapi. Institutet har examinerat omkring 500 legitimerade psykoterapeuter sen institutet startades 1988.
Institutets rektor svarar
Vilken variant av KBT får jag som klient hos er? Om man söker behandling hos oss får man skräddarsydd hjälp utifrån sina konkreta behov och önskemål. Våra behandlare är ... Läs mer »
Anmäl dig till våra kurser direkt på hemsidan!
Klicka här för mer info!
Loggas in automatiskt nästa gång
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi Dalagatan 9A Box 6401 113 82 Stockholm info@cbti.se Kontakt & vägbeskrivning
© CBTI 2024