Historik
Institutet startade i privat regi 1988 av Carlo och Hjördis Perris. Båda hade då under många år varit verksamma inom den psykiatriska vården i Umeå. Carlo Perris var där professor och klinikchef och blev den som tillsammans med Hjördis Perris och medarbetare introducerade kognitiv terapi i Sverige i större skala bl a genom utgivande av en rad läroböcker. Hjördis Perris är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och docent i medicinsk psykologi. Hon utbildade sig i början på 80-talet tillsammans med en rad andra läkare och psykologer till kognitiv terapeut via Aaron Becks kognitiva psykoterapiinstitut i Philadelphia.

Efter Carlo Perris bortgång år 2000 har även Poul Perris och Anna-Rosa Perris involverats i institutets ägande och verksamhet. Poul Perris är leg. läkare och leg. psykoterapeut med inritning KBT. Han är även vidareutbildad i schematerapi. Anna-Rosa Perris är läkare och specialist i barnpsykiatri och leg. psykoterapeut med KBT inriktning.

Intresset för KBT inriktningen tog sin början 1979 i samband med att det stora mentalsjukhuset Umedalen i Umeå skulle läggas ner. Carlo Perris ville finna en effektiv terapiform lämpad för ett större klientel av psykiatriska patienter och som inom rimlig tid kunde läras ut till personal av olika kategorier.

Med åren har den traditionella KBT modellen såväl i Sverige som på andra håll i världen utvecklats och modifierats till att anpassas till patientkategorier av många fler slag än den som Aaron Beck ursprungligen utgått ifrån, nämligen deprimerade patienter i öppenvård.

Institutets företrädare har nogsamt följt utvecklingen inom området som idag omfattar KBT samt flertalet kognitiva och beteendeinriktade modeller. Institutet kan i dag erbjuda utbildning i evidensbaserade KBT modeller avsedda för behandling av de flesta psykiska och psykiatriska tillstånd.
Visste du att?
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi är Sveriges största utbildningsanordnare för psykoterapi. Institutet har examinerat omkring 500 legitimerade psykoterapeuter sen institutet startades 1988.
Institutets rektor svarar
Vilken variant av KBT får jag som klient hos er? Om man söker behandling hos oss får man skräddarsydd hjälp utifrån sina konkreta behov och önskemål. Våra behandlare är ... Läs mer »
Anmäl dig till våra kurser direkt på hemsidan!
Klicka här för mer info!
Loggas in automatiskt nästa gång
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi Dalagatan 9A Box 6401 113 82 Stockholm info@cbti.se Kontakt & vägbeskrivning
© CBTI 2023