Behandling
På Institutet finns resurser för att behandla olika slags psykiska besvär som är lämpliga för behandling i öppenvård. Samtliga terapeuter är leg. psykoterapeuter. Institutet är ej anslutet till försäkringskassan, varför man som patient själv får stå för kostnaden. Varje terapeut bestämmer själv sitt arvode. Viss möjlighet finns att få egenterapi hos student under utbildning och då till en lägre kostnad.
Terapi hos student/elev under utbildning
Studenter/elever som ej har tillgång till lämplig klient/patient via sin arbetsplats kan i vissa fall, med klientens samtycke, få tillgång till patient/klient via Institutets väntelista. Möjlighet finns att gå hos antingen en elev på steg 1 nivå eller hos student på s.k. steg 2 nivå.

Patient/klient blir då upplyst om vilka förhållanden som gäller, dvs att samtalen videoinspelas för att sedan användas vid studentens/elevens handledning som sker i grupp på 3-4 studenter/elever plus handledaren. Varje session spelas över vid nästa samtalstillfälle. Den patient/klient som är intresserad av att gå i student/elev terapi blir först intervjuad och bedömd med avseende på passande problematik av legitimerad psykoterapeut. Alltför svår och/eller långvarig problematik hänvisas till redan leg. psykoterapeuter. Inom eller utanför Institutets ram. Kostnaden för terapi hos student/elev är för närvarande 130 kr/session.

Behandlingen sker vanligtvis 1 gång/vecka, c:a 50 min/session.
Nyhetsarkiv
Visste du att?
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi är Sveriges största utbildningsanordnare för psykoterapi. Institutet har examinerat omkring 350 legitimerade psykoterapeuter sen institutet startades 1988.
Institutets rektor svarar
Har ni någon egen profil? Även om vi lär ut traditionella KBT modeller definierade för olika symptomstörningar så har vi som jag redan nämnt en lå... Läs mer här!
Anmäl dig till våra kurser direkt på hemsidan!
Klicka här för mer info!
Loggas in automatiskt nästa gång
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi Dalagatan 9A Box 6401 113 82 Stockholm info@cbti.se Kontakt & vägbeskrivning
2019 © CBTI